Rezumatele se vor depune în limba română, vor conține diacritice și se vor încadra în maxim 3000 caractere (aprox. 300 cuvinte).

TERMEN LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA REZUMATELOR: 05 OCTOMBRIE 2020

Avem rugămintea să respectați următoarea structură a rezumatului:
• Introducere
• Materiale și Metodă
• Rezultate
• Discuții și Concluzii
• Cuvinte cheie

Rezumatul trebuie să sublinieze scopul prezentării, particularitățile cazului și importanța subiectului abordat în contextul cunoștințelor actuale.
Rezumatele care nu respectă structura de mai sus nu vor fi acceptate pentru prezentare.