Rezumatul se va depune în limba română, va conține diacritice și se va încadra în maxim 3000 caractere (aprox. 300 cuvinte).

Termenul limită de depunere a rezumatelor este 10 septembrie 2019

Avem rugămintea să respectați următoarea structură a rezumatului:
• Introducere
• Materiale și Metodă
• Rezultate
• Discuții și Concluzii
• Cuvinte cheie

Rezumatul trebuie să sublinieze scopul prezentării, particularitățile cazului și importanța subiectului abordat în contextul cunoștințelor actuale.

Rezumatele care nu respectă structura de mai sus nu vor fi acceptate pentru prezentare.