Rezumatele (în limba ENGLEZĂ ȘI ROMÂNĂ ) pentru acest eveniment se vor încărca online până la data de 01.09.2019 și vor avea următoarele caracteristici:

-fiecare rezumat va fi redactat atât în limba ENGLEZĂ cât și în ROMÂNĂ (vor conține diacritice).
-se va preciza dacă se dorește PREZENTARE ORALĂ sau POSTER
-nu vor depăși 5000 de caractere (aproximativ 500 de cuvinte - cumulat pentru limba română + engleză) și vor avea următoarea structură:
• Introducere
• Materiale și Metodă
• Rezultate
• Discuții și Concluzii
• Cuvinte cheie

Rezumatul trebuie să sublinieze scopul prezentării, particularitățile cazului și importanța subiectului abordat în contextul cunoștințelor actuale.
Rezumatele care nu respectă structura de mai sus nu vor fi acceptate pentru prezentare.